35.850 XVII

Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2021.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 8 juli 2021 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 mei 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.


Documenten