Dinsdag 13 juli 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
35420, BC

Brief van de bewindspersonen van EZK en van FIN over heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

Bespreking

7.
35572 / 35873, Z

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de in 2021 te verwachten fiscale wetsvoorstellen en over de intrekking van de BIK; Belastingplan 2021

Bespreking

10.
32140 / 35241 / 35305, J

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over het akkoord in het Inclusive Framework van de OESO inzake de herziening van het internationale belastingsysteem; Herziening Belastingstelsel

Bespreking

12.
CXLII EK, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over getroffen voorbereidingen voor het opstellen van het Recovery and Resilience Plan (RRP) voor de Europese Recovery and Resilience Facility (RRF); Europees Semester 2021

Bespreking

14.
Interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU (IPC SECG)

Inventarisatie welke leden wensen deel te nemen op 28 september 2021

16.
Rondvraag


Korte aantekeningen