Dinsdag 13 juli 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

7.
34650, L

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over onnodige sekseregistratie; Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Bespreking

10.
Beleidsreactie op Concessiebeleidsplan en Prestatieovereenkomst 2022-2026 NPO / diverse toezeggingen

Brief van de minister van BVOM met beleidsreactie op concessiebeleidsplan en prestatieovereenkomst 2022-2026 Nederlandse Publieke Omroep (NPO); Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

Bespreking brief en status toezeggingen

11.
Erkenningen publiek bestel 2022 - 2026

Brief van de minister van BOVM over erkenningen publiek bestel 2022 - 2026; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

Bespreking

14.
Rondvraag


Korte aantekeningen