Dinsdag 13 juli 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35661

Uitvoering herziene Europese wetgeving over diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders

Procedure

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen