Wet implementatie EETS-richtlijn aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het voorstel

Na het debat is het voorstel zonder stemming aangenomen.

De Kamer heeft het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, PVV en PvdD.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, D66 en GroenLinks stemden tegen.

Na een korte heropening van de beraadslaging in derde termijn over het wetsvoorstel

is de

na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, 50PLUS, PvdA en ChristenUnie stemden tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, OSF en PvdD stemden voor.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

Ook de

is als hamerstuk afgedaan.

Op verzoek van het Lid Nicolaï (PvdD) is op grond van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde, de vervaltermijnen van de aangehouden motie

met zes maanden verlengd.

De Kamer heeft met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën gedebatteerd over het wetsvoorstel

De eerste termijn van de kant van de Kamer vond plaats op 22 juni 2021.

Tijdens het debat zijn zeven moties ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de ingediende moties vinden plaats op 13 juli 2021.

Na een korte heropening van de beraadslaging in derde termijn over het wetsvoorstel

is de

ingediend. De stemming over deze motie vindt plaats op 13 juli 2021.

Vandaag heeft de Kamer met de minister van BZK gedebateerd over de wetsvoorstellen

Tijdens het debat zijn vijf moties ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vinden plaats op 13 juli 2021.
Deel dit item: