Incidentele suppletoire begrotingen in verband met coronamaatregelen aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: FVD, Fractie-Otten en PVV.

De

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De

is aangehouden

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD.

De Kamer heeft ingestemd met een verlenging van de Tijdelijke regeling digitaal quorumPDF-document met ten hoogste twee maanden tot uiterlijk 1 september 2021. PVV en Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft gemeld dat zijn Tijdelijk besluit digitaal quorumPDF-document eveneens zal worden gecontinueerd tot uiterlijk 1 september 2021.

Zie het dossier:

Op verzoek van het Lid Van Rooijen (50PLUS) zijn op grond van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde, de vervaltermijnen van drie aangehouden moties tot en met 13 juli 2021 verlengd.

Over deze drie moties zal op 13 juli 2021 gestemd worden.

De Kamer heeft vandaag met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens het debat zijn een viertal moties ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vinden plaats op 6 juli 2021.
Deel dit item: