35.920

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijsDit wetsvoorstel regelt een uitbreiding van de handhavingsbevoegdheden van de minister ten aanzien van het bevoegd gezag van scholen en instellingen. Hiermee wordt het mogelijk om misstanden in het onderwijs in het belang van de leerlingen en studenten sneller en effectiever tot een einde te brengen. Het gaat om bevoegdheden die voor alle schoolsoorten gelijk zijn of die voor basis- en voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs geregeld worden.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: SGP, DENK en BIJ1.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 25 januari 2023 het nader voorlopig verslag (EK, D) uitgebracht en wacht op de nadere memorie van antwoord. De commissie heeft op 31 januari 2023 ingestemd met een conceptvoorlichtingsaanvraag aan de Raad van State (EK, E). De afhandeling van deze aanvraag als hamerstuk is voorzien voor 7 februari 2023.


Kerngegevens

ingediend

29 september 2021

titel

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten