36.030

Eerste incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake naleving, controle en handhaving inzet CoronatoegangsbewijsDit wetsvoorstel wijzigt, met terugwerkende kracht tot 26 januari 2022, de begrotingsstaat Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI). De naleving en controle van het Coronatoegangsbewijs (CTB) zijn essentieel in de beheersing van de coronapandemie. Dit is een extra taak die, afhankelijk van de branche, tot veel extra controlewerkzaamheden leidt.

Met dit voorstel worden ondernemers, instellingen en verenigingen gecompenseerd voor de kosten die zij maken voor de naleving op de controle van de maatregelen te laten plaatsvinden.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) op 10 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, Lid Gündoğan, PvdA, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en PVV.

Tegen: SP, PvdD, DENK, FVD, JA21, BBB, BIJ1 en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PvdA, GroenLinks, D66, PVV, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD en 50PLUS.

Tegen: Fractie-Nanninga, SP, PvdD, Fractie-Otten, FVD en Fractie-Frentrop.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.


Kerngegevens

ingediend

10 februari 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 26 januari 2022. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 26 januari 2022, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 26 januari 2022.


Documenten