CXLVI, Y

Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissieIn deze motie wordt de regering verzocht te reageren op de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie inclusief de daarover gevoerde gedachtewisseling.

Tevens wordt de Voorzitter van de Eeste Kamer verzocht een voorstel te doen hoe te komen tot uitwerking van de voorstellen van de parlementaire onderzoekscommissie voor de werkwijze van de Kamer bij de behandeling van nieuwe wetgeving en het rapport te delen met de Tweede Kamer.Kerngegevens

nummer CXLVI, Y
ingediend 13 september 2022
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 27 september 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, CDA, VVD, SP, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor.
indiener(s) P. Rosenmöller (GroenLinks)
mede ondertekend door A.L. Bredenoord (D66)
A.M.V. Gerkens (SP)
A.C.M. Raven (OSF)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
H.J.J. Talsma (ChristenUnie)
M.L. Vos (PvdA)
L.B. Vos (VVD)
dossier(s) Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving (CXLVI)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd