33.118 / 34.986, EY

Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdienstenIn deze motie wordt de regering verzocht om voor de zomer een integrale financieel beeld te maken voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten, en de Kamer voor de zomer te informeren over hoe deze kosten komende jaren gedekt worden

De regering wordt ook verzocht om, voor zover het de meerjarige rijksbijdrage aan deze kosten voor de serviceketen, beheer en doorontwikkeling betreft, de middelen op de najaarsbegroting 2024 e.v. vastgelegd te hebben, zoals eerder reeds toegezegd in toezegging T03130.Kerngegevens

nummer 33.118 / 34.986, EY
ingediend 7 maart 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 maart 2023 na stemmen bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) S.M. Kluit (GroenLinks)
mede ondertekend door R.A. Janssen (SP)
M.A.J. Krijnen (GroenLinks)
L.P. van der Linden (Nanninga)
P. Nicolaï (PvdD)
H. Otten (Otten)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
uitvoeringsstatus deels uitgevoerd


Uitvoering