33.118 / 34.986, EZ

Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over gemeentelijke milieueffectrapportagesIn deze motie wordt de regering verzocht ervoor zorg te dragen dat, voor zover relevant voor 1 januari 2024, alle gemeenten een milieueffectrapportage maken voor de omgevingsvisies en/of het omgevingsplan.Kerngegevens

nummer 33.118 / 34.986, EZ
ingediend 7 maart 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 maart 2023 na stemmen bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen.
indiener(s) S.M. Kluit (GroenLinks)
mede ondertekend door M.C.T. Fiers (PvdA)
R.A. Janssen (SP)
M.A.J. Krijnen (GroenLinks)
P. Nicolaï (PvdD)
A.C.M. Raven (OSF)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering