Dinsdag 12 september 2023, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.36205

Nota naar aanleiding van het verslag; Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Nadere procedure

5.36108 / 29232, L

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de vierde periodieke rapportage staatsagent bij KLM; Air France – KLM

Inbreng nader schriftelijk overleg


7.32140, R

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de voorgenomen inhoud van het pakket Belastingplan 2024; Herziening Belastingstelsel

Bespreking brief

8.Planning schriftelijke voorbereiding AFB

Bespreking

10.T03615

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over onderzoeken vliegbelasting transferpassagiers, AirRail en privévliegtuigen; Belastingplan 2023; Toezegging Afschrift sturen van rapport over onderzoek naar vliegbelasting (36.202)

Bespreking brief en status toezegging

11.T03613 en 36202, I

Toezegging Afschrift van brief aan TK met analyse van het aanpakken van pieken in de marginale druk (36.202); Motie-Koffeman (PvdD) over de marginale belastingdruk; Brief van de minister van SZW over varianten om pieken in de marginale druk te verminderen; Belastingplan 2023

Bespreking brief en status toezegging en motie

12.T03643

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over inventarisatie inflatieneutrale belastingheffing; Belastingplan 2023; Toezegging Inventarisatie mogelijkheden inflatieneutrale belastingheffing, eerste kwartaal 2023 (36.202)

Bespreking brief en status toezegging

13.21501-07, FU

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking verslag schriftelijk overleg

14.21501-07, FT

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 juli 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking brief

15.36391, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over EU-voorstellen inzake herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering; EU-voorstellen: Pakket over de herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering (COM(2023)225, 226, 227, 228 en 229)

Bespreking verslag schriftelijk overleg

17.Rondvraag

18.Ter informatie: planning commissie en openstaande correspondentie


Korte aantekeningen