Dinsdag 12 september 2023, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35.210 VI / 35.925 VII, M

Toezegging Geobjectiveerde weergave inhoud gespreksverslagen provinciale regietafels asielopvang (35.210 VI); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de gespreksverslagen van de Landelijk Regietafel van Migratie en Integratie en over aanbod Rijksvastgoedbedrijf voor opvangen van vluchtelingen; Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg en bespreking status toezegging T02933
4.21501-02, FL

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V naar aanleiding van de brief van de voorzitter van de Europese Commissie van 20 maart 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking verslag schriftelijk overleg

5.21501-02, FK

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake gevolgen Europees Migratie- en Asielpact voor Nederlandse wetgeving; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking verslag schriftelijk overleg

7.Rondvraag


Korte aantekeningen