36.410 XVII

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, B) op 15 februari 2024 aangenomen.

Voor: GroenLinks-PvdA, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en BBB.

Tegen: SP, PvdD, JA21, FVD en PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 mei 2024 als hamerstuk afgedaan. PVV, SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

71
Bladeren:
[1-50] [51-71] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-71] documenten