36.410 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 en invoeren capaciteitsfixus bachelor of ad-opleidingDit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, D) op 15 februari 2024 aangenomen.

Voor: GroenLinks-PvdA, DENK, Volt, D66, NSC, de VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD en PVV.

Tegen: SP en PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 mei 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, FVD, SP, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 23 april 2024 de brief van de minister van OCW over de uitvoering van het het amendement-Omtzigt c.s. en motie-Westerveld en Van der Graaf (EK, G met bijlage) besproken en besloten de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 en wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen 3a, 3b en 3c in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en werken zij niet terug.

Documenten

180
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-180] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-180] documenten