Dinsdag 24 oktober 2023, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

2.Opening door de voorzitter

3.Vragen en opmerkingen van de fracties (max. 4 minuten per fractie)

4.Pauze/korte schorsing (ca. 10 minuten)

5.Beantwoording door de minister (ca. 30 minuten; beperkt aantal interrupties)

6.Tweede vragenronde (max. 1 minuut per fractie)

7.Beantwoording door de minister (ca. 10 minuten; beperkt aantal interrupties)

8.Afsluiting