Dinsdag 7 november 2023, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda


3.Stand van zaken derogatiecontroles 2023 en bufferstroken

Brief minister van de minister van LNV van 20 oktober 2023 aan de Tweede Kamer (TK 33037, 519)


Inbreng schriftelijk overleg

7.RondvraagKorte aantekeningen