33.118 / 34.986, FR

Motie-Kluit (GroenLinks-PvdA) c.s. over minimale eisen voor invoering van de OmgevingswetIn deze motie wordt de regering verzocht op de kortst mogelijke termijn

  • 1. 
    met de koepels van decentrale overheden in gesprek te gaan over de te grote uitvoeringsproblemen om per 1 januari 2024 over te gaan tot invoering van de Omgevingswet;
  • 2. 
    binnen twee weken, middels een brief terug te koppelen over de conclusies die het kabinet en koepels hieraan verbonden de Kamer te informeren over het vervolg;
  • 3. 
    en in de brief gespecificeerd in te gaan of, en hoe, er wordt voldaan aan de minimale eisen die decentrale overheden zelf hebben gesteld aan de invoeringsdatum van de Omgevingswet.


Kerngegevens

nummer 33.118 / 34.986, FR
ingediend 31 oktober 2023
bij Bij de interpellatie-Kluit op 31 oktober 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 31 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OPNL, GroenLinks-PvdA, SP, PvdD, JA21, BBB en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) S.M. Kluit (GroenLinks-PvdA)
mede ondertekend door M.C.T. Fiers (GroenLinks-PvdA)
A.Sj. van der Goot (OPNL)
R.A. Janssen (SP)
E. Kemperman (BBB)
A. van Langen-Visbeek (BBB)
A. Nanninga (JA21)
P. Nicolaï (PvdD)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering