Dinsdag 21 november 2023, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda


4.Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (28286, Y)


Bespreking verslag nader schriftelijk overleg
7.RondvraagKorte aantekeningen