Dinsdag 5 december 2023, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35334 / 33576, BD

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor N&S over stikstofproblematiek; Natuurbeleid

Inbreng nader schriftelijk overleg

4.Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (28286, Y)

Inbreng nader schriftelijk overleg

5.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

Inventarisatie

7.Rondvraag


Korte aantekeningen