33.118 / 34.986, FV

Motie-Van Langen-Visbeek (BBB) c.s. inzake overleg met deskundigen over knelpunten na de invoering van de OmgevingswetIn deze motie wordt de regering verzocht:

  • te luisteren naar de inhoudelijk deskundigen op de gemeentelijke werkvloer, van de bouwplanontwikkelaars, van de advocatuur en van consumentenvertegenwoordigers en op de kortst mogelijke termijn met hen in overleg te treden over wat zij nodig hebben om de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 verantwoord uit te kunnen voeren en de Eerste Kamer zo spoedig mogelijk te berichten over daaruit voortvloeiende acties;
  • Voorts met de hoogste prioriteit aandacht te geven aan de knelpunten die zich voordoen na de invoering, en die naar voren komen bij de toegezegde evaluaties, en vanuit de stelselverantwoordelijkheid vanuit het Rijk te sturen op het zo snel mogelijk oplossen daarvan;
  • indien nodig snel voldoende financiële Rijksmiddelen en expertise beschikbaar te stellen aan decentrale overheden om ontstane problemen en schade bij decentrale overheden, bouwplanontwikkelaars en consumenten zo snel mogelijk op te kunnen lossen om stagnatie in de bouwproductie of andere opgaven te voorkomen.


Kerngegevens

nummer 33.118 / 34.986, FV
ingediend 28 november 2023
bij interpellatie-Van Langen-Visbeek over de knelpunten bij invoering van de Omgevingswet
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 december 2023 aangenomen. SGP, CDA, Volt, FVD, VVD en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) A. van Langen-Visbeek (BBB)
mede ondertekend door M.C.T. Fiers (GroenLinks-PvdA)
E. Kemperman (BBB)
S.M. Kluit (GroenLinks-PvdA)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
uitvoeringsstatus deels uitgevoerd

Bijzonderheden

Deze motie is ingediend bij deUitvoering