31.936, AN

Motie-Janssen (SP) c.s. over het niet starten van de vergunningprocedure voor de plaatsing van een radar in HerwijnenIn deze motie wordt de regering verzocht geen vergunningprocedure voor de plaatsing van een radar in Herwijnen te beginnen voordat na realisatie van de geluidbeperkende maatregelen in Wier via metingen is vastgesteld dat de radar te allen tijde voldoet aan de vergunningsvoorwaarden en deze geluidsmetingen als onderbouwing te laten gelden voor de vergunningsaanvraag voor de radar in Herwijnen.Kerngegevens

nummer 31.936, AN
ingediend 5 december 2023
bij interpellatie-Janssen over het militair radarstation Herwijnen
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 12 december 2023 aangenomen. VVD en JA21 stemden tegen.
indiener(s) R.A. Janssen (SP)
mede ondertekend door F. Belhirch (D66)
J. Dessing (FVD)
D.J.H. van Dijk (SGP)
A.Sj. van der Goot (OPNL)
R. van Gurp (GroenLinks-PvdA)
E.W. Hartog (Volt)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
N.K. Koffeman (PvdD)
H.A. Marquart Scholtz (BBB)
Th.W. Rietkerk (CDA)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Luchtvaartbeleid (31.936)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

Deze motie is ingediend tijdens de interpellatie-Janssen (SP).Uitvoering