Bronnen bij E130054 - Commissiemededeling: Vrij verkeer van personen; vijf acties die gunstig zijn voor burgers, groei en werkgelegenheid in de EU