Wetsvoorstellen bij commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond