31.828

Wijziging Wet op het primair onderwijs inzake de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten en de verbetering van het intern toezichttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht
ingediend 29-12-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-10-16      
advies 2008-02-01 108    
nader rapport 2008-12-19   322  
indiening 2008-12-29   10  
Tweede Kamer
behandeling 2009-09-09     254
stemming 2009-09-17     8
subtotaal       262
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-11-10 54    
memorie van antwoord 2009-11-30   20  
eindverslag 2009-12-01 1    
behandeling 2010-02-02 63    
stemming 2010-02-02 0    
subtotaal   118 20 138
Staatsblad
publicatie wet 2010-03-02   28  
totalen
TK + EK       400
totaal       868

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 17 september 2009
  stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, CDA, PVV en het lid Verdonk) Handelingen TK 2009/2010, nr. 3, blz: 207-208
 • 9 september 2009
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 108, blz: 8653-8671
 • 9 september 2009
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 108, blz: 8627-8651
 • 8 september 2009
  behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 107, blz: 8598-8622