34.088

Implementatie Opvang- en Procedurerichtlijnentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)
ingediend 24-11-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-07-02      
advies 2014-09-25 85    
nader rapport 2014-11-19   55  
indiening 2014-11-24   5  
Tweede Kamer
verslag 2014-12-24     30
nota naar aanleiding van het verslag 2015-03-05     71
behandeling 2015-04-10     36
stemming 2015-04-21     11
subtotaal       148
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-06-22 62    
memorie van antwoord 2015-06-22   0  
verslag 2015-06-30 8    
nota naar aanleiding van het verslag 2015-07-03   3  
behandeling 2015-07-07 4    
Staatsblad
publicatie wet 2015-07-17   10  
totalen
totaal       380

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK