34.145

Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen)
ingediend 06-02-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-05-22      
advies 2014-07-24 63    
nader rapport 2015-02-03   194  
indiening 2015-02-06   3  
Tweede Kamer
verslag 2015-04-01     54
stemming 2016-01-26     300
subtotaal       354
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-03-21 55    
memorie van antwoord 2016-06-14   85  
nader voorlopig verslag 2016-09-13 91    
nadere memorie van antwoord 2016-10-25   42  
verslag 2016-11-01 7    
nota naar aanleiding van het verslag 2016-11-14   13  
behandeling 2016-11-29 15    
stemming 2016-12-06 7    
subtotaal   175 140 315
Staatsblad
publicatie wet 2016-12-16   10  
totalen
TK + EK       669
totaal       939

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK