34.145

Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepenDit wetsvoorstel regelt in de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt de doorberekening van kosten van toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders en de kosten van tuchtrechtspraak van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders aan de beroepsgroepen. Deze doorberekening van de kosten verbetert de effectiviteit, de kwaliteit- en integriteitbewaking van de beroepsgroepen.

Met dit voorstel wordt de verantwoordelijkheid voor de handhaving van en het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening neergelegd bij de beroepsgroepen zelf. De kosten komen voor notarissen ten laste van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), voor advocaten ten laste van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en voor gerechtsdeurwaarders ten laste van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.145, A) is op 26 januari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 29 november 2016. Tijdens deze behandeling is de motie-Backer (D66) c.s. over het aanhouden van dit wetsvoorstel tot de beschouwing over doorberekening van kosten van overheidshandelen is ontvangen en besproken (EK, H) ingediend.

Het wetsvoorstel op 6 december 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA en PVV stemden voor. De motie (EK, H) is op dezelfde dag verworpen. SGP, VVD, PvdA, CDA en PVV stemden tegen.

Dit wetsvoorstel werd in de Tweede Kamer plenair gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Verbetering functioneren Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (34.047).


Kerngegevens

ingediend

6 februari 2015

titel

Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

52
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten