34.194

Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperktentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten
ingediend 22-04-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-03-24      
advies 2015-04-01 8    
nader rapport 2015-04-17   16  
indiening 2015-04-22   5  
Tweede Kamer
verslag 2015-06-04     43
nota naar aanleiding van het verslag 2015-06-12     8
behandeling 2015-09-23     103
stemming 2015-09-29     6
subtotaal       160
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-11-10 42    
memorie van antwoord 2015-12-01   21  
eindverslag 2015-12-15 14    
stemming 2015-12-22 7    
subtotaal   63 21 84
Staatsblad
publicatie wet 2015-12-30   8  
totalen
TK + EK       244
totaal       281

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK