34.401

Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoordtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)
ingediend 03-02-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-01-25      
advies 2016-01-27 2    
nader rapport 2016-01-29   2  
indiening 2016-02-03   5  
Tweede Kamer
verslag 2016-02-15     12
nota naar aanleiding van het verslag 2016-02-18     3
stemming 2016-02-18     0
subtotaal       15
Eerste Kamer
verslag 2016-03-11 22    
nota naar aanleiding van het verslag 2016-03-14   3  
behandeling 2016-03-22 8    
stemming 2016-03-22 0    
subtotaal   30 3 33
Staatsblad
publicatie wet 2016-03-31   9  
totalen
TK + EK       48
totaal       66

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK