34.489

Goedkeuring van wijzigingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord met Marokko over sociale zekerheidtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101)
ingediend 20-09-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2016-09-20      
Tweede Kamer
verslag 2016-10-19     29
nota naar aanleiding van het verslag 2016-11-11     23
behandeling 2017-01-19     69
stemming 2017-01-24     5
subtotaal       126
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2017-02-21 28    
memorie van antwoord 2017-03-23   30  
eindverslag 2017-03-28 5    
stemming 2017-04-04 7    
subtotaal   40 30 70
Staatsblad
publicatie wet 2017-05-24   50  
totalen
TK + EK       196
totaal       246

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK