34.821

Wet bescherming bedrijfsgeheimentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)
ingediend 10-11-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-07-20      
advies 2017-09-13 55    
nader rapport 2017-11-08   56  
indiening 2017-11-10   2  
Tweede Kamer
verslag 2017-12-15     35
nota naar aanleiding van het verslag 2018-02-08     55
stemming 2018-04-17     68
subtotaal       158
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-05-29 42    
memorie van antwoord 2018-06-22   24  
nader voorlopig verslag 2018-07-17 25    
nadere memorie van antwoord 2018-09-07   52  
verslag 2018-10-10 33    
nota naar aanleiding van het verslag 2018-10-11   1  
stemming 2018-10-16 5    
subtotaal   105 77 182
Staatsblad
publicatie wet 2018-10-22   6  
totalen
TK + EK       340
totaal       459

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK