35.223

Wet temporisering verhoging AOW-leeftijdtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd)
ingediend 17-06-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-06-07      
advies 2019-06-12 5    
nader rapport 2019-06-17   5  
indiening 2019-06-17   0  
Tweede Kamer
verslag 2019-06-18     1
stemming 2019-06-20     2
subtotaal       3
Eerste Kamer
verslag 2019-06-27 7    
nota naar aanleiding van het verslag 2019-06-28   1  
behandeling 2019-07-02 4    
stemming 2019-07-02 0    
subtotaal   11 1 12
Staatsblad
publicatie wet 2019-07-05   3  
totalen
TK + EK       15
totaal       28

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK