Belastingplan 2017 (34.552), Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (34.545), Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555), Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (34.554), Overige fiscale maatregelen 2017 (34.553); memorie van antwoord (EK 34.552 / 34.553 / 34.554 / 34.555 / 34.545, E)