34.553

Overige fiscale maatregelen 2017Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2017 en wijzigt een groot aantal belastingwetten. De maatregelen in het voorstel hebben geen of nauwelijks gevolgen voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2017.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 17 november 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De gezamenlijke plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2017 en het voorstel Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (34.527) door de Eerste Kamer vond plaats op 13 december 2016. Tijdens dat debat werd een drietal moties ingediend.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat artikel V voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.
 • 2. 
  Artikel XI, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 juni 2015.
 • 3. 
  Artikel I, onderdeel L, werkt terug tot en met 15 september 2015, 15.15 uur.
 • 4. 
  Artikel VI, onderdeel a, werkt terug tot en met 30 september 2015.
 • 5. 
  Artikel VI, onderdeel b, werkt terug tot en met 1 oktober 2015.
 • 6. 
  Artikel I, onderdelen M en S, artikel XI, onderdeel B, en artikel XIV, onderdelen A tot en met E, werken terug tot en met 1 januari 2016.
 • 7. 
  Artikel I, onderdelen F en G, en artikel VII, onderdeel D, werken terug tot en met 1 juli 2016.

Documenten

56
Bladeren:
[1-50] [51-56] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-56] documenten