Parlementaire activiteiten van drs.ing. J. Walsma (CDA) in eerdere zittingsperiodes