Parlementaire activiteiten van Drs. P.W. Geerdink (VVD)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 13 juni 2023):