Parlementaire activiteiten van Drs. P.W. Geerdink (VVD) in eerdere zittingsperiodes