Stemgedrag drs. L.M.L.H.A. Hermans (VVD)Voor90Tegen11

 • Voor
  27 oktober 2015 (Hamerstuk)
  Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen (34.204)
 • Voor
  27 oktober 2015 (Hamerstuk)
  Wijzigingswet financiële markten 2016 (34.198)
 • Voor
  27 oktober 2015 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Staten over wetenschappelijke en technologische samenwerking betreffende nationale en civiele veiligheid (33.815)
 • Tegen
  14 oktober 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Nagel (50PLUS) c.s. over gelijkmatige en fiscaal rechtvaardige structurele belastingverlaging voor gepensioneerden (EK 34.300, K)
 • Tegen
  14 oktober 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over het verkleinen van de substantiële verschillen tussen eenverdieners en tweeverdieners (EK 34.300, J herdruk)
 • Tegen
  14 oktober 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over aanvullende maatregelen om verdergaande CO2-reductie na 2020 te bewerkstelligen (EK 34.300, G)
 • Voor
  14 oktober 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Barth (PvdA) c.s. over het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonen (EK 34.300, E)
 • Tegen
  14 oktober 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over het positief opstellen ten aanzien van een Europese hervestigingsregeling (EK 34.300, F)
 • Tegen
  14 oktober 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-De Graaf (D66) c.s. over het terugbrengen van het beheer van de politie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (EK 34.300, D)
 • Tegen
  14 oktober 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Brinkman (CDA) c.s. over het doen van additionele investeringen op het gebied van Veiligheid en Justitie (EK 34.300, B)
 • Tegen
  14 oktober 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-De Graaf (D66) c.s. over evenwichtiger verhoudingen tussen werknemers en zelfstandigen op de arbeidsmarkt (EK 34.300, C)
 • Voor
  13 oktober 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst (34.196)
 • Voor
  13 oktober 2015 (Hamerstuk)
  Regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (34.160)
 • Voor
  13 oktober 2015 (Hamerstuk)
  Uitvoering Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (34.039)
 • Voor
  13 oktober 2015 (Hamerstuk)
  Wet bestrijding maritieme ongevallen (34.069)
 • Voor
  6 oktober 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit (34.286)
 • Voor
  6 oktober 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk (34.285)
 • Tegen
  6 oktober 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kops (PVV) c.s. over het afzien van aankoop van het huwelijksportret van Rembrandt en besteding van het daarvoor uitgetrokken bedrag aan ouderenzorg (EK 34.285 / 34.286, E)
 • Voor
  6 oktober 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)
 • Voor
  29 september 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Nooren (PvdA) c.s. inzake het voorkomen van negatieve effecten op de toegankelijkheid van het basisonderwijs als gevolg van de introductie van meertalig onderwijs in het basisonderwijs (EK 34.031, H)
 • Voor
  29 september 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal (EK 34.031, G)
 • Voor
  29 september 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031)
 • Voor
  29 september 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (34.073)
 • Voor
  29 september 2015 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging Spoorwegwet in verband met de instelling van één Europese spoorwegruimte (33.965)
 • Voor
  29 september 2015 (Hamerstuk)
  Wet basisregistratie ondergrond (33.839)