Stemgedrag Mr.dr. A.G.J.M. Rombouts (CDA)Voor1573Tegen383

 • Voor
  18 april 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)
 • Voor
  18 april 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094)
 • Voor
  18 april 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Versterking gebouwen in de provincie Groningen (35.603)
 • Voor
  18 april 2023 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag met Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting (36.053)
 • Voor
  18 april 2023 (Hamerstuk)
  Instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken (36.179)
 • Voor
  18 april 2023 (Hamerstuk)
  Aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld (36.283)
 • Tegen
  11 april 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) over een coördinerend bewindspersoon voor fondsen (31.865, D)
 • Voor
  11 april 2023 (Hamerstuk)
  Gebruik technische hulpmiddelen bij tolheffing (36.137)
 • Tegen
  4 april 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over de invoering van een volledige asielstop (36.081, H)
 • Tegen
  4 april 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het vorderen van panden uit te sluiten (36.081, F)
 • Tegen
  4 april 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het staken van opvang en voorzieningen voor derdelanders uit Oekraïne (36.081, G)
 • Voor
  4 april 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking (36.081)
 • Voor
  4 april 2023 (Hamerstuk)
  Voorstel tot vaststelling van de Regeling vertrouwelijke stukken Eerste Kamer 2023 met een aangevulde toelichting (CLIII, B) (EK CLIII B)
 • Voor
  4 april 2023 (Hamerstuk)
  Verzamelwet IenW 2021 (36.268)
 • Voor
  4 april 2023 (Hamerstuk)
  Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders (36.231)
 • Voor
  4 april 2023 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie I&A/JBZ aan de Voorzitter houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de toetreding van Kaapverdië bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (EK 32.317 OA)
 • Voor
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Gerkens (SP) c.s. over digitale geletterdheid op lerarenopleidingen (CXLVII, J)
 • Voor
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Verkerk (ChristenUnie) c.s. over wetgeving ter verbetering van de democratische controle op algoritmische besluitvorming (CXLVII, H)
 • Voor
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over codering van algoritmen binnen het wetgevingsproces (CXLVII, F)
 • Voor
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Recourt (PvdA) c.s. over waarden en gedragingen voor het goed laten functioneren van de democratische rechtsstaat (CXLVII, D)
 • Voor
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-De Blécourt-Wouterse (VVD) c.s. over ondersteuning en expertise binnen de griffie op het terrein van digitalisering en AI (CXLVII, C)
 • Voor
  28 maart 2023 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid (36.158)
 • Voor
  28 maart 2023 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 inzake gasopslag Bergermeer en garantieregeling Porthos (36.271)
 • Voor
  21 maart 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen seksueel kindermisbruik (35.991)
 • Tegen
  21 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Introductie gecombineerde geslachtsnaam (35.990)