WetsvoorstellenMoties


Schriftelijke vragen

 • 31 mei 2023, L.P. van der Linden (Fractie-Nanninga)
  inzake over de effecten van de aangenomen wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel op de uitvoeringspraktijk
  pdf pdf
  aanhangsels 2022-2023, nr. 10 (antwoord ontvangen op: 25 oktober 2023)
 • 31 mei 2023, L.P. van der Linden (Fractie-Nanninga)
  inzake over de effecten van de aangenomen wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel op de uitvoeringspraktijk
  pdf pdf
  aanhangsels 2023-2024, nr. 7 (antwoord ontvangen op: 25 oktober 2023)
 • 11 mei 2023, M.M. de Boer (GroenLinks)
  inzake over de vierde top van de Raad van Europa
  pdf pdf
  aanhangsels 2022-2023, nr. 9 (antwoord ontvangen op: 26 mei 2023)
 • 7 september 2006, J.H. Eigeman (PvdA), W.K. Hoekzema (VVD), H. ten Hoeve (OSF), M.J.M. Kox (SP), P.R.H.M. van der Linden (CDA), E. van Middelkoop (ChristenUnie), L.H.G. Platvoet (GroenLinks), E.H. Schuyer (D66) en E. van Thijn (PvdA)
  inzake de motie voor een resolutie inzake de toetreding van de EG/EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden (EVRM)
  pdf pdf
  aanhangsels 2006-2007 nr. 1 (antwoord ontvangen op: 5 oktober 2006)

Toezeggingen