Dinsdag 1 november 2005 13.30 uur, plenaire vergadering13.30 - 13.45 uur herdenking van de heer Glasz

13.45 uur hamerstukken

13.45 - 14.00 uur behandeling

brief van de commissie Justitie met voorstel voor een adviesaanvraag aan de SER bij

14.00 - 17.00 uur gezamenlijke behandeling (eerste termijn Kamer)

17.00 -18.30 uur behandeling

18.30 - 20.00 uur gezamenlijke behandeling (antwoord regering)

20.00 - 21.00 uur dinerpauze

21.00 - 00.00 uur gezamenlijke behandeling (re- en dupliek)

Deze tijden zijn indicatief, waar versnelling mogelijk is zullen de tijden worden aangepast.