30.357

Verlenging zittingsduur raden van een aantal gemeenten in de provincie Zuid-Holland in verband met de voorgenomen herindelingDit wetsvoorstel verlengt de zittingsduur van de gemeenteraden van Liemeer, Nieuwkoop, Ter Aar, Binnenmaas, 's-Gravendeel, Berschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk tot 1 januari 2007 in verband met voorgenomen gemeentelijke herindelingen van deze gemeenten.

Hiermee wordt voorkomen dat twee maal in een jaar verkiezingen voor de gemeenteraad in deze gemeenten moeten worden gehouden. De gemeentelijke herindelingen van deze gemeenten worden geregeld in de wetsvoorstellen Samenvoeging van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar (30.356), Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas en 's-Gravendeel (30.355) en Samenvoeging van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk (30.354).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 24 november 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 733 van 29 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

10 november 2005

titel

Verlenging van de zittingsduur van de raden van een aantal gemeenten in de provincie Zuid-Holland in verband met de voorgenomen herindeling van deze gemeenten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

7