30.358

Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-LimburgDit wetsvoorstel betreft de samenvoeging van de gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer tot de nieuwe gemeente Leudal en van de gemeenten Heel, Maasbracht en Thorn tot de nieuwe gemeente Maasgouw in het westelijk deel van Midden-Limburg.

Met dit voorstel wordt de bestuurskracht van deze gemeenten versterkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 juni 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2006 zonder stemming aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling door de Eerste Kamer is de motie-Thissen (GroenLinks) c.s. (EK 30.358/30.359.30.360, E) ingediend. De Eerste Kamer heeft deze motie op 12 september 2006 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie en OSF stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 422 van 21 september 2006.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen (30.359) en Samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen (30.360).


Kerngegevens

ingediend

11 november 2005

titel

Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten