30.360

Samenvoeging van de gemeenten Roermond en SwalmenDit wetsvoorstel betreft de samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen tot de nieuwe gemeente Roermond.

Door de samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen ontstaat een nieuwe gemeente met circa 54 000 inwoners. Deze samenvoeging is allereerst een antwoord op de bestuurlijke problematiek van Swalmen, in termen van bestuurskracht en kwetsbaarheid. De nieuwe gemeente zal mogelijk beter in staat zijn haar taken als centrumgemeente te vervullen en in regionaal verband extra gewicht in de schaal leggen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 juni 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Groep Wilders, VVD, ChristenUnie en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2006 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, SP, D66, OSF, SGP en ChristenUnie stemden tegen. Tijdens de plenaire behandeling door de Eerste Kamer is de motie-Thissen (GroenLinks) c.s. (EK 30.358/30.359/30.360, E) ingediend. De Eerste Kamer heeft deze motie op 12 september 2006 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie en OSF stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 424 van 21 september 2006.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg (30.358) en Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen (30.359).


Kerngegevens

ingediend

11 november 2005

titel

Samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten