30.359

Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en RoerdalenDit wetsvoorstel betreft een door de gemeenten zelf geïnitieerde samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen.

Met dit voorstel ontstaat de nieuwe gemeente Roerdalen. De nieuwe gemeente Roerdalen bestaat uit circa 22.000 inwoners met 6 kernen en bundelt de bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit van beide gemeenten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 juni 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2006 zonder stemming aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling door de Eerste Kamer is de motie-Thissen (GroenLinks) c.s. (EK 30.358/30.359/30.360, E) ingediend. De Eerste Kamer heeft deze motie op 12 september 2006 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie en OSF stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 423 van 21 september 2006.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg (30.358) en Samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen (30.360).


Kerngegevens

ingediend

11 november 2005

titel

Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten