Wet Speciaal Hof voor Sierra Leone behandeld en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

behandeld. De stemming over het voorstel vindt plaats op 4 juli 2006.

Het wetsvoorstel

is vandaag in eerste termijn openbaar door de Kamer behandeld. Het antwoord van de regering en de tweede termijnen volgen tijdens de plenaire vergadering op 4 juli 2006.

Het wetsvoorstel

is vandaag zonder stemming aangenomen.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Over de onderstaande Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften heeft de Kamer besloten volgens de voorstellen van de commissie:


Deel dit item: