29.383

Regelgeving Ruimtelijke Ordening en MilieuDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving.


Stand van zaken

Naar aanleiding van de bespreking door de commissie voor IWO op 14 september 2021 van het verslag van een nader schriftelijke verslag (EK 34.287 / 29.383, Q) over de onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages (EK 34.287 / 29.383, P) vond op 12 oktober 2021 met de minister van I&W een mondeling overleg plaats over de periodiek evaluatie van de milieueffectrapporten (MER) in relatie met de Omgevingswet.


Kerngegevens

begonnen

31 mei 2010

titel

Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-309] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-309] documenten