Dinsdag 22 maart 2011 16.00 uur, commissie Justitie (Just.)procedure

nadere procedure

bespreking conceptbrief

aan de minister van Veiligheid en Justitie in reactie op de brief van 14 februari 2011 met een afschrift van een brief aan de Tweede Kamerover drie recente onderzoeken op het gebied van het huisverbod  (EK 30.657, N met bijlagen) over toezegging T00856 in het kader van de behandeling van wetsvoorstel

bespreking voortzetting behandeling

naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 januari 2011 met het advies zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 28.867, H met bijlage) ter uitvoering van de

ingediend tijdens de behandeling van wetsvoorstel


Vergaderstukken