Dinsdag 17 mei 2011 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor de JBZ-Raad, commissie Justitie (Just.)voorbereidend onderzoek

bespreking conceptbrief

aan de minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van het geactualiseerde overzicht van de stand van zaken met betrekking tot openstaande toezeggingen en met name toezegging T00853

bespreking

brief van de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 32.500 V, S) over


Vergaderstukken